Статья

David Ar. Melkonyan. The correlation between control and supervisory and licensing activities in the field of transport security

UDK: 347.9


David Ar. Melkonyan - Russian University of Transport (MIIT)


Abstract. There have been considered theoretical and methodological foundations of the correlation between the concepts of “control and supervisory activities” and “licensing activities” in relation to enforcing transport security. There have been shown the role and place of these types of activities in enforcing transport security. There have been revealed their contents and purpose, as well as the close correlation between them.


Keywords: control and supervisory activities; licensing activities; transport security.


References:

  1. Obespecheniye transportnoy bezopasnosti i organizatsiya kontrol'no-nadzornoy deyatel'nosti na transporte : uchebnik [Ensuring transport security and organizing control and supervisory activities in transport] / V. L. Belozerov, S. V. Borisova, V. B. Gulin [i dr.] ; pod redaktsiyey A. I. Zemlina. ― Moskva : KnoRus, 2024.
  2. Koryakin, V. M. Protivodeystviye diversionnoy deyatel'nosti na ob"yektakh transportnoy infrastruktury kak sostavnaya chast' obespecheniya transportnoy bezopasnosti [Countering sabotage activities at transport infrastructure facilities as an integral part of ensuring transport security] / V. M. Koryakin // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2023. ― № 2. ― S. 39—48.
  3. Zemlin, A. I. Aktual'nyye problemy pravovogo regulirovaniya otnosheniy, voznikayushchikh v svyazi s ispol'zovaniyem vysokoavtomatizirovannykh avtomobiley : monografiya [Current problems of legal regulation of relations arising in connection with the use of highly automated cars] / A. I. Zemlin [i dr.]. ― Moskva : KnoRus, 2022.
  4. Koryakin, V. M. Pravovoye obespecheniye deyatel'nosti podrazdeleniy transportnoy bezopasnosti po presecheniyu funktsionirovaniya bespilotnykh kompleksov: problemnyye voprosy [Legal support for the activities of transport security units to suppress the functioning of unmanned systems: problematic issues] / V. M. Koryakin // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2024. ― № 1. ― S. 23—31.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: