Статья

Elena V. Protas, Ekaterina An. Gorbunova. Features of the carrier’s liability for violation of the contract for the railway transportation of goods

UDK: 347.463


Elena V. Protas - Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Law, professor of the department ‘Civil law, international private law and civil procedure’ of the Law Institute of the Russian University of Transport

Ekaterina An. Gorbunova - student of the Law Institute of the Russian University of Transport


Abstract. The efficiency of the transportation mainly depends on the legal regulation in this area. The current paper has considered the features of the carrier’s liability when violating the obligations of the railway transportation of goods. Currently, the problems of applying the current legislation remain unresolved. It concerns both general provisions on the transportation of goods and special legislation, especially in the field of the rights and obligations of the carrier and his liability. The legislation regulating the railway transportation of goods has been formed by nowadays. Despite this, the norms of transport legislation often contradict the norms of general civil legislation, which creates problems in resolving disputes. Therefore, the topic of the carrier's liability is of special importance, since under the contract for the railway transportation of goods, the main liability is on a carrier, namely the railways.


Keywords: railway transportation of goods; contract for the transportation of goods; obligations for the transportation of goods.


References:

  1. Boyarkina, Ye. V. Problemy pravovogo regulirovaniya perevozki gruzov zheleznodorozhnym transportom [Problems of legal regulation of the transportation of goods by rail] / Ye. V. Boyarkina // Molodoy uchenyy. ― 2019. ― № 27 (265).
  2. Grazhdanskoye pravo : uchebnik : v 3 tomakh. ― Tom 3 [Civil law] / Ye. N. Abramova [i dr.] ; pod redaktsiyey A. P. Sergeyeva. — 2-ye izd., pererab. i dop. — Moskva : Prospekt, 2020.
  3. Yegiazarov, V. A. Transportnoye pravo : uchebnik [Transport law] / V. A. Yegiazarov. — 6-ye izd., pererab. i dop. — Moskva : Yustitsinform, 2008.
  4. Protas, Ye. V. Grazhdanskoye pravo : uchebnoye posobiye [Civil law] / Ye. V. Protas. — Moskva : Yuridicheskiy institut RUT (MIIT), 2020.
  5. Protas, Ye. V. Osobennosti uchastiya tret'yego litsa v dogovore perevozki gruza [Features of the participation of a third party in the contract for the carriage of goods] / Ye. V. Protas, M. A. Shmatov // Pravo i obrazovaniye. ― 2020. ― № 3. ― S. 89―95.
  6. Protas, Ye. V. Dogovor postavki v usloviyakh rynochnoy ekonomiki : uchebnoye posobiye [Supply agreement in a market economy] / Ye. V. Protas. — Moskva : MGIU, 1999.
  7. Fizhban, I. A. Osobennosti otvetstvennosti perevozchika za narusheniye obyazatel'stv po zheleznodorozhnoy perevozke gruzov [Features of the carrier's liability for violation of obligations for railway transportation of goods] / I. A. Fizhban // Molodoy uchenyy. ― 2020. ― № 22 (312). ― S. 319―322.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: