Статья

Nikolay Al. Dukhno. The reasons for the transport education development

UDK: 378:656


Nikolay Al. Dukhno - Doctor of Law, professor, Director of the Law Institute of the Russian University of Transport , honorary worker of higher education of the Russian Federation


Abstract. The special properties of the transport industry are the main factor that requires the formation of transport education, the content and form of which can provide training for specialists in the demanded transport professions. Transport education is a special type of educational activity that has the properties of educating transport workers, and can be fully developed if the strengthening of communication between transport universities and practical units of the transport complex will be carried out under the control of a single executive authority in the field of transport. The shortcomings of domestic education impede the education of transport workers and result in losses. The way to get rid of them is the development of transport education according to the new way proposed by the author of the current paper. Transport education, with its new content, can become the main means of educating true specialists capable of achieving the goals set in state program documents.


Keywords: transport education; transport universities; transport schools; transport practice; transport professions; education system.


References:

 1. Aydarov, T. A. Rol' transporta v ekonomike [The role of transport in the economy]/ T. A. Aydarov, R. M. Kurayev, G. M. Zhanabayeva // Vestnik nauchnykh konferentsiy. ― 2016. ― № 10-1 (14).
 2. Vashkevich, A. V. Integratsiya osnovnogo, dopolnitel'nogo i vuzovskogo obrazovaniya kak faktor vospitaniya transportnoy kul'tury uchashchikhsya [Integration of basic, additional and higher education as a factor in educating students' transport culture]/ A. V. Vashkevich, Ye. I. Tolochko // Vestnik NTSBZHD. ― 2013. ― № 1 (15). ― S. 54―64.
 3. Dobrovol'skiy, A. V. K istokam transportnogo obrazovaniya v Sibiri [To the origins of transport education in Siberia]: NOPIT — NIVIT / A. V. Dobrovol'skiy, A. L. Manakov // Voprosy novoy ekonomiki. ― 2019. ― № 4 (52). ― S. 4―11.
 4. Drozdova, I. I. Otsenka kachestva transportnogo obrazovaniya [Assessment of the quality of transport education] / I. I. Drozdova, G. V. Bubnova // Sovremennoye obrazovaniye: soderzhaniye, tekhnologii, kachestvo. ― 2011. ― T. 1.
 5. D'yakova, T. YU. Povysheniye effektivnosti transportnogo obrazovaniya [Improving the efficiency of transport education] // Vestnik sovremennykh issledovaniy. ― 2018. ― № 12.8 (27).
 6. Zharikova, Ye. G. Rol' otraslevogo obrazovaniya v sisteme podgotovki spetsialistov dlya transportnoy otrasli [The role of industry education in the system of training specialists for the transport industry] // Professional'noye obrazovaniye v sovremennom mire. ― 2015. ― № 4 (19). ― S. 170―179.
 7. Zayko, T. I. Sochetaniye fundamental'nykh znaniy i prakticheskikh navykov v transportnom obrazovanii [Combination of fundamental knowledge and practical skills in transport education] / T. I. Zayko, A. V. Zharov // Akkreditatsiya v obrazovanii. ― 2019. ― № 3 (111).
 8. Zerkin, D. G. Sistema obrazovaniya — kak osnovnoy instrument povysheniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya transportnymi sredstvami [The education system - as the main tool for improving road safety by vehicles]/ D. G. Zerkin, A. YU. Fomin, V. V. Eysmunt // Chronos. ― 2020. ― № 3 (42). ― S. 31―34.
 9. Klimenkov, A. N. Transportnoye obrazovaniye: Problemy i perspektivy razvitiya [Transport education: Problems and prospects of development] // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. ― 2013. ― T. 2. ― № 2 (71).
 10. Klimov, A. A. Tsifrovyye tekhnologii, navyki, inzhenernoye obrazovaniye dlya transportnoy otrasli i tekhnologii obrazovaniya [Digital technologies, skills, engineering education for the transport industry and education technologies] / A. A. Klimov, V. P. Kupriyanovskiy, I. A. Sokolov, Ye. YU. Zarechkin, YU. V. Kupriyanovskaya // International Journal of Open Information Technologies. ― 2019. ― T. 7. ― № 10. ― S. 98―127.
 11. Kozyrev, V. A. Upravleniye kachestvom obrazovaniya inzhenerov transportnoy sfery [Quality management of education of transport engineers]/ V. A. Kozyrev, V. V. Glushchenko, N. Ye. Vavilov // Byulleten' nauki i praktiki. ― 2016. ― № 6 (7). ― S. 400―412.
 12. Kondrashova, Ye. V. Povysheniye effektivnosti sistemy transportnogo obrazovaniya [Improving the efficiency of the transport education system] / Ye. V. Kondrashova, S. V. Merkulov, O. V. Sviridov // Vestnik NTSBZHD. ― 2009. ― № 2.
 13. Korol', R. G. Normativno-pravovoye regulirovaniye i zadachi razvitiya transportnogo obrazovaniya v Rossiyskoy Federatsii [Normative legal regulation and tasks of development of transport education in the Russian Federation]// Yuridicheskiy fakt. ― 2020. ― № 86. ― S. 41―45.
 14. Levin, B. Strategiya operezhayushchego razvitiya transportnogo obrazovaniya [Strategy of advanced development of transport education] // Transportnaya strategiya — XXI vek. ― 2015. ― № 30.
 15. Levin, B. Transportnyye vuzy Rossii: Tverdyy kurs na internatsionalizatsiyu obrazovaniya [Transport universities in Russia: A firm course towards the internationalization of education] // Transportnaya strategiya — XXI vek. ― 2015. ― № 28.
 16. Manakov, A. L. Integratsiya obrazovaniya, nauki i proizvodstva po modeli «FABRIKA ZNANIY» (na praktike transportnoy otrasli) [Integration of education, science and production according to the "FACTORY OF KNOWLEDGE" model (in practice of the transport industry)]/ A. L. Manakov, V. I. Khabarov, I. S. Volegzhanina // Kachestvo. Innovatsii. Obrazovaniye. ― 2019. ― № 5 (163). ― S. 12―19.
 17. Povarov, G. V. Rol' transporta v ekonomike Rossii [The role of transport in the Russian economy] / G. V. Povarov, A. V. Selezneva // Transportnoye delo Rossii. ― 2015. ― № 6.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: