Статья

Oleg S. Openyshev. Prosecutor’s supervision over the implementation of legislation in transport in the context of the spread of a new coronavirus infection (the experience of the Moscow Interregional Transport Prosecutor’s Office)

UDK: 347.963


Oleg S. Openyshev - Candidate of Law, deputy Moscow interregional transport prosecutor, state counselor of justice of the 3rd class


Abstract. The current paper has presented the study results of fundamental approaches to organization of prosecutorial supervision over the implementation of legislation on transport in the context of the spread of a new coronavirus infection, based on the application of methods of systemic legal analysis of legislation on prosecutorial supervision and transport legislation, a critical understanding of the experience of the Moscow Interregional Transport Prosecutor's Office and transport prosecutors. The analysis has revealed some contradictions and gaps in legislation that have large theoretical and practical significance for ensuring the legitimacy in transport in the context of the spread of a new coronavirus infection. There have been analyzed the main violations revealed during the prosecutor's inspections in the transport sector in the context of the spread of a new coronavirus infection. Particular attention has been paid to the analysis of the activities of regulatory authorities as a means of ensuring the legitimacy and discipline of parties of transport legal relations. There have been formulated the conclusions on the necessity to improve the regulatory legal framework, as well as the organization of prosecutorial supervision over the implementation of legislation in transport in the context of the spread of a new coronavirus infection, which should be based on the development of unified methodological approaches to the development of a conceptual and categorical apparatus to harmonize legal terms in accordance with the needs of increasing the efficiency and legality of transport activities, eliminating conflicts and gaps in legal regulation.


Keywords: prosecutor's office; transport prosecutor's office; transport complex; transport legislation; coronavirus infection; pandemic; COVID-19.


References:

 1. Artamonova, S. N. Aktual'nyy opyt administrativno-pravovogo regulirovaniya gosudarstvennoy kontrol'noy i nadzornoy deyatel'nosti v sfere obespecheniya bezopasnosti avtomobil'nogo transporta [Actual experience of administrative and legal regulation of state control and supervision activities in the field of ensuring the safety of motor transport] // Pravo i obrazovaniye. — 2018. — № 3. — S. 121—135.
 2. Gutsulyak, V. N. Pravovyye sredstva bor'by s piratstvom i terrorizmom na morskom transporte [Legal means of combating piracy and terrorism in maritime transport] // Transportnoye pravo i bezopasnost'. — 2018. — № 4. — S. 41—44.
 3. Dukhno, N. A. Pravovyye problemy obespecheniya transportnoy bezopasnosti [Legal problems of transport security]: monografiya / N. A. Dukhno [i dr.] ; pod obshchey redaktsiyey A. I. Zemlina. — Moskva : Yuridicheskiy institut MIIT, 2018.
 4. Dukhno, N. A. Transportnoye pravo [Transport law]: uchebnik / N. A. Dukhno [i dr.]. — Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2020.
 5. Yedigareva, YU. G. Obzor aktual'nogo sostoyaniya bezopasnosti na vozdushnom transporte v mire [Review of the current state of security in air transport in the world] / YU. G. Yedigareva, O. I. Mazurok // Vestnik Yuridicheskogo instituta MIIT. — 2018. — № 1 (21) — S. 209—214.
 6. Zemlin, A. I. Pravovyye i organizatsionnyye aspekty obespecheniya protivodeystviya terrorizmu na transporte [Legal and organizational aspects of countering terrorism in transport]: uchebnik dlya vuzov / A. I. Zemlin [i dr.]. — 2-ye izd., pererab. i dop. — Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2020.
 7. Zemlin, A. I. Aktual'nyye problemy pravovogo obespecheniya bezopasnosti transportnoy infrastruktury [Actual problems of legal security of transport infrastructure]: monografiya / A. I. Zemlin, I. V. Kholikov, A. A. Mel'nikova. — Moskva : Yuridicheskiy institut MIIT, 2019.
 8. Zemlin, A. I. Protivodeystviye terrorizmu. Organizatsionno-pravovoye obespecheniye na transporte [Counteraction to terrorism. Organizational and legal support in transport]: uchebnoye posobiye / A. I. Zemlin, V. V. Kozlov. — Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2020.
 9. Iroshnikov, D. V. Metodologicheskiye aspekty issledovaniya transportnoy bezopasnosti v yuridicheskoy nauke [Methodological aspects of the study of transport security in legal science] // Natsional'naya bezopasnost': nota bene. — 2019. — № 6.
 10. Koryakin, V. M. O sootnoshenii ponyatiya «transportnaya bezopasnost'» so smezhnymi ponyatiyami v oblasti bezopasnosti na transporte [On the relationship between the concept of "transport security" and related concepts in the field of transport security] // Transportnoye pravo i bezopasnost'. — 2017. — № 11. — S. 26—32.
 11. Larionov, G. A. Sovershenstvovaniye funktsiy gosudarstvennogo kontrolya v usloviyakh zemel'noy reformy [Improving the functions of state control in the context of land reform] // Pravo i ekonomika. — 1995. — № 9-10. — S. 144—149.
 12. Pishchelko, A. V. Problemy pravovogo obespecheniya transportnoy bezopasnosti [Problems of legal provision of transport security] // V sbornike materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Yuridicheskaya nauka v XXI veke: Aktual'nyye problemy i perspektivy ikh resheniya». Kruglyy stol № 3. — Shakhty, DONGU, 2020.
 13. Transportnoye pravo : uchebnik dlya bakalavriata i spetsialiteta [Transport law: textbook for undergraduate and specialist degree] / N. A. Dukhno [i dr.] ; otvetstvennyye redaktory N. A. Dukhno, A. I. Zemlin. — 2-ye izd., pererab. i dop. — Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2019.
 14. Kholikov, I. V. Osnovnyye tendentsii ugolovno-pravovogo regulirovaniya transportnoy deyatel'nosti v KNR [Main trends of criminal law regulation of transport activities in the PRC] / I. V. Kholikov, A. I. Zemlin // Transportnoye pravo i bezopasnost'. — 2020. — № 2 (34). — S. 154—166.
 15. Bagreeva, E. G. Environmental Safety Conditions in the Transport Sector by Improving the Culture of Lawmaking / E. G. Bagreeva, A. I. Zemlin, S. Kh. Shamsunov // Ekoloji. — 2019. — Т. 28. — № 107. — Р. 4071—4076.
 16. Bagreeva, E. G. Does Environmental Safety Depend Upon the Legal Culture of Transport Specialists? / E. G. Bagreeva, A. I. Zemlin, S. Kh. Shamsunov // Ekoloji. — 2019. — Issue 107. — P. 4961—4965.
 17. Zemlin, A. Problems of realisation of public oversight in the field of transport counterterrorism policy / A. Zemlin, A. Pishchelko, Y. Kharlamova // Kutafin University Law Review. — 2020. — Vol. 7. — Issue 1. — Р. 67—78

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: