Статья

Vera V. Smirnova, Sergey A. Pravkin. Problems of regulatory support of autonomous (unmanned) railway transport

UDK: 347.463:656.2


Vera V. Smirnova - Candidate of Law, docent, associate professor of the department of Administrative Law, Ecological Law, Information Law of the Law Institute of the Russian University of Transport

Sergey A. Pravkin - Candidate of Law, docent, associate professor of the department of Administrative Law, Ecological Law, Information Law of the Law Institute of the Russian University of Transport


Abstract. The current paper has considered the legal regulation of autonomous railway transport in the Russian Federation. Partially or fully autonomous (unmanned) railway transport operates in many countries, including the Russian Federation. The use of unmanned trains will improve carrying capacity, guarantee the transportation security, use energy more efficiently, reduce delays, improve the clarity and promptness of the transportation, since there is no human factor. The technologies in this area are developing rapidly. In the unmanned transport sector, the technologies used on the metro lines have advanced significantly. Therefore, at present, there is a necessity in legal regulation of both autonomous (unmanned) transport in general, and specific types of such transport. The authors have analyzed the Russian legislation and foreign countries, regulating unmanned vehicles. Particular attention has been paid to railway transport. It has been noted that in Russia and abroad there is no proper legal regulation of autonomous (unmanned) railway transport. Automation of railway transportation requires comprehensive measures to ensure the transportation safety. There has been concluded that it is essential to eliminate gaps in domestic legislation by adopting a new law and introducing amendments and additions to the existing legislation.


Keywords: autonomous transport; metro; railway transportation; unmanned transport means; automation; technology.


References:

  1. Gayva, Ye. Bespilotnyye «Lastochki» zapustyat na Moskovskom tsentral'nom kol'tse v 2021 godu [Unmanned “Swallows” will be launched on the Moscow Central Ring in 2021]// Rossiyskaya gazeta. — 2019. — № 192 (7950).
  2. Korobeyev, A. I. Bespilotnyye transportnyye sredstva: novyye vyzovy obshchestvennoy bezopasnosti [Unmanned vehicles: new challenges to public safety] / A. I. Korobeyev, A. I. Chuchayev // Lex Russica. — 2019. — № 2 (147). — S. 9—28.
  3. Mashinova, A. S. Pravovyye aspekty vnedreniya tsifrovoy zheleznoy dorogi v ekonomicheskuyu sistemu Rossiyskoy Federatsii [Legal aspects of the introduction of the digital railway into the economic system of the Russian Federation] // Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii, nauke i promyshlennosti: Sbornik nauchnykh trudov XIV Mezhdunarodnoy konferentsii i XII Mezhdunarodnogo konkursa nauchnykh i nauchno-metodicheskikh rabot. — Moskva : Ekon-Inform, 2019.
  4. Chuchayev, A. I. Otvetstvennost' za prichineniye ushcherba vysokoavtomatizirovannym transportnym sredstvom: sostoyaniye i perspektivy [Responsibility for causing damage to a highly automated vehicle: condition and prospects] / A. I. Chuchayev, S. V. Malikov // Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava. — 2019. — № 6 (103). — S. 117—124.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: