Статья

Vitaly V. Kluyev. Development of legislation in the field of autonomous shipping in the Russian Federation

UDK: 347.79


Vitaly V. Kluyev - head of the Department of State Policy in the field of maritime and inland water transport of the Ministry of Transport of Russia


Abstract. The Russian Federation has adopted a comprehensive federal law in the field of autonomous shipping. Many provisions of this law are innovative in nature; there have appeared new concepts in the field of merchant shipping and navigation on inland waterways, new legal structures, new subjects of legal relations related to merchant shipping and shipping. These provisions require comprehensive analysis, discussion, and scientific evaluation. The adopted amendments to the legislation in the field of merchant shipping eliminate legal restrictions on the development and introduction into widespread use of autonomous ships, but at the same time create the need for a more detailed study of various aspects of the existing system of law in the area under consideration. The current paper has presented the study, based on the methods of modern hermeneutics and general scientific systematicity, which analyzed the process of preparing the law on autonomous navigation, the legal discussions that arose in this process, as well as an assessment of this law. The Law on Autonomous Shipping is the first regulatory legal act in the field of autonomous (unmanned) transport; its designs can be used in formulating the provisions of the relevant legal norms in road transport and aviation.


Keywords: merchant shipping; autonomous shipping; international maritime law; legal regulation of maritime autonomous surface vessels; remoted crew of a sea vessel; remoted captain of a sea vessel; organization competent in the field of autonomous navigation.


References:

  1. Pinskiy, A. S. Rossiya otkryvayet avtonomnoye sudokhodstvo. Pravovyye aspekty i osobennosti organizatsii [Russia opens autonomous shipping. Legal aspects and features of the organization] / A. S. Pinskiy, V. V. Klyuyev // Transport Rossiyskoy Federatsii. ― 2020. ― № 3-4(88-89). ― S. 8―14.
  2. Klyuyev, V. V. Pravovoye regulirovaniye ispol'zovaniya avtonomnykh sudov [Legal regulation of the use of autonomous ships] / V. V. Klyuyev // Transport Rossiyskoy Federatsii. ― 2018. ― № 5(78). ― S. 13―15.
  3. Filippova, M. YU. Mezhdunarodnoye morskoye trudovoye pravo: stanovleniye. Predposylki «khozyayskoy vlasti» kapitana [International maritime labor law: formation. Prerequisites for the “master’s power” of the captain] / M. YU. Filippova // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2023. ― № 2(46). ― S. 92―99.
  4. Gutsulyak, V. N. Pravovyye problemy ekspluatatsii morskikh sudov bez ekipazhey [Legal problems of operation of sea vessels without crews] / V. N. Gutsulyak, V. V. Klyuyev // Gosudarstvo i pravo. — 2021. ― № 10. ― C. 163―172 // URL: http://gospravo-journal.ru/s102694520017269-6-1/.
  5. Klyuyev, V. V. Genezis regulirovaniya pravootnosheniy v oblasti avtonomnogo nadvodnogo sudokhodstva [Genesis of regulation of legal relations in the field of autonomous surface navigation] / V. V. Klyuyev // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. ― 2023. ― № 8. ― S. 213—220.
  6. Morskiye avtonomnyye nadvodnyye suda: itogi 108-y sessii Yuridicheskogo Komiteta IMO 26―30 iyulya 2021 g. [Marine autonomous surface vessels: results of the 108th session of the IMO Legal Committee July 26–30, 2021]: sbornik materialov. ― Voronezh, 2021.
  7. Kupriyanovskiy, V. P. Kiberfizicheskiye sistemy kak osnova tsifrovoy ekonomiki [Cyberphysical systems as the basis of the digital economy] / V. P. Kupriyanovskiy, D. Ye. Namiot, S. A. Sinyagov // International Journal of Open Information Technologies. ― 2016. ― № 2. ― S. 18―25.
  8. Saranchin, A. I. Avtorulevoy «AIST» Metodicheskiye ukazaniya po vypolneniyu laboratornoy raboty po distsipline tekhnicheskikh sredstv sudovozhdeniya dlya kursantov i studentov spetsial'nosti 26.05.05 «Sudovozhdeniye» [Autopilot “AIST” Guidelines for performing laboratory work in the discipline of technical means of navigation for cadets and students of the specialty 05.26.05 “Navigation”] / A. I. Saranchin, V. A. Shchepetil'nikov, V. F. Polkovnikov. ― Vladivostok, 2016 // https://msun.ru/upload/folders/edu_lit/kaf/tss/2017_01.pdf.
  9. Sinitsyn, S. A. Razvitiye zakonodatel'stva o bespilotnom transporte: problemy i perspektivy (na primere avtonomnykh sudov) [Development of legislation on unmanned transport: problems and prospects (using the example of autonomous ships)] / S. A. Sinitsyn // Rossiyskaya yustitsiya. ― 2022. ― № 1. ― S. 53—62.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: