Статья

Vitaly V. Klyuev. Legal status of maritime autonomous surface ships according to an autonomy degree

UDK: 347.79


Vitaly V. Klyuev - head of the Department of state policy in the field of maritime and inland water transport of the Ministry of Transport of Russia


Abstract. The current paper has presented the analysis of the legal status of maritime autonomous surface ships (MASS) depending on the degree of their autonomy, and has considered the problem of their definition in Russian law, taking into account international standards. The author has analyzed various aspects of regulation, such as civil liability, maritime safety, and the development of appropriate legislation to ensure the safe operation of autonomous ships in seaports and on the high seas.


Keywords: maritime autonomous surface ships; legal regulation; civil responsibility; maritime safety and security; international standards; legislation; seaports; open sea; Russian law.


References:

  1. Ringbom, H. Regulating Autonomous Ships-Concepts / H. Ringbom // Ocean Development and International Law. ― 2019. ― № 50 (2). ― P. 141―169.
  2. Komianos, A. The autonomous shipping era. operational, regulatory, and quality challenges / A. Komianos // TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. ― 2018. ― № 12 (2). ― Р. 335―348.
  3. Klyuyev, V. V. Genezis regulirovaniya pravootnosheniy v oblasti avtonomnogo nadvodnogo sudokhodstva [Genesis of regulation of legal relations in the field of autonomous surface navigation] / V. V. Klyuyev // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. ― 2023. ― № 8 (184). ― S. 213―220.
  4. Skaridov, A. S. K voprosu o determinatsii morskikh avtonomnykh sredstv primenitel'no k pravovomu regulirovaniyu kommercheskogo sudokhodstva / A. S. Skaridov [On the issue of determination of marine autonomous means in relation to the legal regulation of commercial shipping] // Okeanskiy menedzhment. ― 2022. ― № 1(15). ― S. 44―46.
  5. Anisimova, P. V. Mezhdunarodno-pravovaya kontseptsiya bezopasnosti morskogo sudokhodstva i yeye implementatsiya v zakonodatel'stvo Rossiyskoy Federatsii [International legal concept of maritime safety and its implementation in the legislation of the Russian Federation] / P. V. Anisimova // Original'nyye issledovaniya. ― 2018. ― Tom 8. ― № 4. ― S. 4―10.
  6. Gutsulyak, V. N. Rossiyskoye i mezhdunarodnoye morskoye pravo (publichnoye i chastnoye) [Russian and international maritime law (public and private)] / V. N. Gutsulyak. ― Moskva: Granitsa, 2017.
  7. Chwedczuk, M. Analysis of the Legal Status of Unmanned Commercial Vessels in U.S. / M. Chwedczuk // Admiralty and Maritime Law, 47 J. Mar. L. & Com. 123 (2016).
  8. Klyuyev, V. V. Pravovyye ogranicheniya v chasti ekspluatatsii avtonomnykh sudov i puti ikh preodoleniya [Legal restrictions regarding the operation of autonomous ships and ways to overcome them] / V. V. Klyuyev // Morskiye suda bez ekipazhey — real'nost' i perspektivy. ― Moskva, 2020.
  9. Gutsulyak, V. N. Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Mezhdunarodnym pravilam preduprezhdeniya stolknoveniya sudov v more (MPPSS-72) [Scientific and practical commentary on the International Rules for Preventing Collisions of Ships at Sea (COLREG-72)] / V. N. Gutsulyak. ― Moskva, 2021.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: