Статья

Nataliya Ed. Martynenko, Elena Yu. Titushkina. Criminal policy of Russia in the field of compliance with traffic rules and vehicle operation

UDK: 343.271


Nataliya Ed. Martynenko - Doctor of Law, professor, Academy of Management of the MIA of Russia

Elena Yu. Titushkina - Candidate of law, associate professor, Academy of Management of the MIA of Russia


Abstract. The current paper has considered the criminal policy of the country in relation to crimes in the field of road safety and concluded that since the number of road traffic crimes increases, the country tightens responsibility for their commission. This is especially true of transport crimes committed while intoxicated. It is impossible to protect transport security by criminal legal means without the use of other mean, such as administrative, civil, disciplinary, etc.


Keywords: criminal liability; transport security; categories of crimes; violation of traffic rules.


References:

  1. Gribkov, A. V. Novaya redaktsiya stat'i 264 Ugolovnogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii [New version of article 264 of the Criminal Code of the Russian Federation] / A. V. Gribkov // Sovremennyye problemy prava, ekonomiki i upravleniya. — 2019. — № 2 (9). — S. 52—63.
  2. Il'f, I. Dvenadtsat' stul'yev [Twelve chairs] / I. Il'f, Ye. Petrov. — Moskva , Goslitizdat. 1961.
  3. Kommentariy k Ugolovnomu Kodeksu Rossiyskoy Federatsii [Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation] / pod redaktsiyey YU. I. Skuratova, V. M. Lebedeva. — 3-ye izd., izmenennoye i dopolnennoye. — Moskva : Izdatel'skaya gruppa INFRA-M-NORMA. 2000.
  4. Lesnikov, G. YU. Ugolovnaya politika sovremennoy Rossii: Metodologicheskiye, pravovyye i organizatsionnyye osnovy [Criminal policy of modern Russia: Methodological, legal and organizational foundations]: dis. … d-ra yurid. nauk / G. YU. Lesnikov. — Moskva, 2005.
  5. Stakhov, YA. G. Ugolovnaya politika i yeye realizatsiya sub"yektami Rossiyskoy Federatsii [Criminal policy and its implementation by the subjects of the Russian Federation]: dis. … d-ra yurid. nauk / YA. G. Stakhov. — Moskva, 2006.
  6. Fisun, A. V. Ob usilenii otvetstvennosti za soversheniye prestupleniya, predusmotrennogo stat'yey 264 UK RF [On strengthening the responsibility for committing a crime under article 264 of the Criminal Code of the Russian Federation] / A. V. Fisun // Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i yestestvennykh nauk. — 2020. — S. 122—124.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: