Статья

Maksim V. Trushin. Implementation of the government anti-corruption policy at all levels of corporate governance of the joint stock company “Russian Railways” (JSCo “RZD”): experience and problems

UDK: 629.039.58


Maksim V. Trushin - deputy head of the Center of Anti-Corruption Activities of JSCo “RZD”


Abstract. The current paper has considered the directions of the government anti-corruption policy in organizations established to exercise the powers of federal executive bodies on the example of JSCo “RZD”, using the method of formal legal analysis of regulatory legal acts and local acts of JSCo “RZD”; there have been analyzed the issues of legal regulation and organizational support to the implementation of the main directions of anti-corruption activities at all levels of corporate governance. Based on the results of a critical reflection on the working experience of the bodies and officials in the prevention of corruption and other offenses, there have been proposed the most promising directions to solve the existing problems. The formulated proposals, if implemented in the process of organizing and carrying out anti-corruption activities at JSCo “RZD”, can play a positive role in improving the anti-corruption system in the field of corporate governance.


Keywords: government anti-corruption policy; anti-corruption activities; corporate governance.


References:

  1. Aktual'nyye problemy pravovogo regulirovaniya kontrolya za byudzhetnymi raskhodami na razvitiye transportnoy sistemy Rossiyskoy Federatsii [Actual problems of legal regulation of control over budget expenditures for the development of the transport system of the Russian Federation]: monografiya / A. I. Zemlin O. M. Zemlina, I. A. Nazarchuk. — Moskva : Kompaniya KnoRus, 2019.
  2. Zemlin, A. I. Protivodeystviye korruptsii v Rossiyskoy Federatsii [Counteracting corruption in the Russian Federation]: uchebnik / A. I. Zemlin [i dr.] ; pod redaktsiyey A. I. Zemlina, V. M. Koryakina. ― Voronezh : Nauka-Yunipress, 2014.
  3. Zemlin, A. I. Pravovoye obespecheniye professional'noy deyatel'nosti dlya transportnykh spetsial'nostey [Legal support of professional activity for transport specialties]: uchebnik / A. I. Zemlin [i dr.]. ― Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2020.
  4. Zemlin, A. I. Transportnoye pravo [Transport law]: uchebnik / A. I. Zemlin [i dr.]. ― 2-ye izd., per. i dop.― Moskva, 2019.
  5. Polionskaya, L. L. Aktual'nyye voprosy predotvrashcheniya i uregulirovaniya konflikta interesov v organizatsiyakh, sozdannykh dlya vypolneniya zadach, postavlennykh pered Pravitel'stvom Rossiyskoy Federatsii (na primere otkrytogo aktsionernogo obshchestva «Rossiyskiye zheleznyye dorogi») [Topical issues of preventing and resolving conflicts of interest in organizations created to fulfill the tasks set before the Government of the Russian Federation (on the example of the open joint-stock company "Russian Railways")]/ L. L. Polionskaya, A. I. Zemlin // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2020. ― № 1(33). ― S. 20—31
  6. Pravovyye osnovy protivodeystviya korruptsii [Legal framework for combating corruption]: uchebnik i praktikum / A. I. Zemlin [i dr.]. — Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2020.
  7. Protivodeystviye korruptsii. Pravovyye osnovy [Anti-corruption. Legal bases]: uchebnik i praktikum / A. I. Zemlin [i dr.]. — Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2020.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: