Статья

Vitaly V. Klyuev. To the 25-th anniversary of the Merchant Shipping Code of the Russian Federation: history, present, and future

UDK: 347


Vitaly V. Klyuev - director of the Department of State Policy in the field of maritime and inland water transport of the Ministry of Transport of Russia


Abstract. Maritime law in the Russian legal system is a complex branch of law, the main element of which is the Merchant Shipping Code of the Russian Federation (MSC). On April 30, 2025, there was the 25th anniversary of the date of coming into effect of the MSC of RF, which became a worthy successor to the 1929 and 1969 predecessors with similar names. The current paper has given an analysis of the place of the MSC in the Russian legal system, an analysis of the evolution of the MSC over its 25-year history and an evaluation of possible further development.


Keywords: merchant shipping; maritime law; Merchant Shipping Code; branches of law; subjects of maritime law.


References:

  1. Vinokurov, V. A. Kodeks torgovogo moreplavaniya Soyuza SSR 1929 goda i Kodeks torgovogo moreplavaniya Rossiyskoy Federatsii 1999 goda: Sravnitel'nyy istorikopravovoy analiz v oblasti obespecheniya bezopasnosti moreplavaniya [Merchant Shipping Code of the USSR of 1929 and the Merchant Shipping Code of the Russian Federation of 1999: Comparative historical and legal analysis in the field of ensuring the safety of navigation] / V. A. Vinokurov, R. S. Stashkov // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. ― 2024. ― № 3 (231). ― S. 8―11.
  2. Klyuyev, V. V. Razvitiye zakonodatel'stva v oblasti avtonomnogo sudokhodstva v Rossiyskoy Federatsii [Development of legislation in the field of autonomous shipping in the Russian Federation] / V. V. Klyuyev // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2023. ― № 4 (48). ― S. 74―89.
  3. Klyuyev, V. V. Uchastiye Rossiyskoy Federatsii v razrabotke mezhdunarodnykh pravovykh instrumentov v oblasti avtonomnogo sudokhodstva [Participation of the Russian Federation in the development of international legal instruments in the field of autonomous shipping] / V. V. Klyuyev, S. D. Ayzinov, YU. S. Melenas, A. S. Pinskiy, V. G. Senchenko, N. N. Kharchenko, A. V. Chernyshov // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2024. ― № 1S.
  4. Klyuyev, V. V. Sravnitel'nyy analiz rossiyskogo zakonodatel'stvo ob avtonomnom sudokhodstve i proyekta mezhdunarodnogo Kodeksa bezopasnosti morskikh avtonomnykh nadvodnykh sudov [Comparative analysis of Russian legislation on autonomous shipping and the draft international Code of Safety for Marine Autonomous Surface Vessels] / V. V. Klyuyev, N. N. Kharchenko // Sovremennaya nauka: aktual'nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: Ekonomika i pravo. ― 2023. ― № 11. ― S. 138―146.
  5. Protsevskiy, V. A. Problemy implementatsii norm mezhdunarodnogo morskogo prava v zakonodatel'stvo Rossii [Problems of implementation of international maritime law into Russian legislation] / V. A. Protsevskiy, Ye. V. Gorlov // Mezhdunarodnoye i otechestvennoye pravo : Sbornik nauchnykh statey po itogam VI Sevastopol'skogo yuridicheskogo foruma. ― Tyumen' : TyumGU-Press 2023.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: