Статья

Nadezhda Ev. Kozachenko. On the concept of information security in the transport field

UDK: 347.45


Nadezhda Ev. Kozachenko - Joint Stock Company “TMKh-Locomotives”


Abstract. The basis for regulatory regulation of information security issues is the specificity of this category as a special legal phenomenon. At the same time, in the scientific literature there is no certainty regarding the essence of this legal phenomenon, its characteristic features and immanent signs of legal relations, which is explained by the polysemy and complexity of this phenomenon itself, and an inconsistent approach of a lawmaker to the definition of this concept. The problem is aggravated by the uncertainty of the doctrinal definition of information security as a basic categorical concept, which does not allow identifying its essential features and properties in relation to such an object of legal protection as a transport field. Based on the study results, there has been proved that there are no real contradictions between the ‘legal’ (objective) and ‘technological’ approaches to defining information security, and the author positions only complement each other. There has been proposed to combine the activity itself to achieve a state of security and the result of such activity in the concept of information security. Considering the specifics of the transport industry there has been proposed a definition of information security in the transport field and made proposals to improve the current legislation in terms of clarifying the definitions present in it.


Keywords: information security; data protection; transport security; information legal relationship; information.


References:

 1. Andreyev, P. G. Institutsional'noye razvitiye pravovogo obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti v rossiyskom informatsionnom prave : dis. … kand. yurid. nauk [Institutional development of legal support for information security in Russian information law] / P. G. Andreyev. ― Yekaterinburg. 2012.
 2. Barinov, S. V. O pravovom opredelenii ponyatiya «informatsionnaya bezopasnost' lichnosti» [On the legal definition of the concept of “personal information security”] / S. V. Barinov // Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava. ― 2016. ― № 4 (65) aprel'. — S. 102―109.
 3. Galatenko, V. A Osnovy informatsionnoy bezopasnosti [Fundamentals of information security] / V. A. Galatenko. ― Moskva, 2008.
 4. Gafarova, G. G. Informatsionnaya bezopasnost' lichnosti [Information security of the individual] / G. G. Gafarova, V. V. Smelyanskaya // Bezopasnost' lichnosti: sostoyaniye i vozmozhnosti obespecheniya: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konferentsii 10—11 maya 2012 goda. ― Yerevan, Penza, Kolin: Sotsiosfera, 2012.
 5. Yerkin, A. V. Ponyatiya «informatsiya» i «informatsionnaya bezopasnost'»: ot industrial'nogo obshchestva k informatsionnomu [The concepts of “information” and “information security”: from industrial society to information society] / A. V. Yerkin // Informatsionnoye obshchestvo. ― 2012. ― № 1. — S. 73―81.
 6. Zhogal', A. V. Sovremennyye problemy obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti v Rossii [Modern problems of ensuring information security in Russia] / A. V. Zhogal' // Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. ― 2017. ― Vol. 6, Is. 1A. — P. 178―185.
 7. Zakupen', T. V. Ponyatiye i sushchnost' informatsionnoy bezopasnosti, i yeye mesto v sisteme obespecheniya natsional'noy bezopasnosti RF [The concept and essence of information security, and its place in the system of ensuring national security of the Russian Federation] / T. V. Zakupen' // Informatsionnyye resursy Rossii. ― 2009. ― № 4. — S. 28—34.
 8. Informatsionnoye pravo : uchebnik dlya bakalavrov [Information law] / otvetstvennyy redaktor I. M. Rassolov. ― Moskva : Prospekt. 2015.
 9. Kiselev, A. K. Aktual'nyye problemy obespecheniya zashchity informatsii pravovymi sredstvami [Current problems of ensuring information protection by legal means] / A. K. Kiselev // Yuridicheskaya nauka. ― 2014. ― № 3. — S. 63―66.
 10. Kovaleva, N. N. Informatsionnoye pravo Rossii : uchebnoye posobiye [Information law of Russia]. ― Moskva : Dashkov i K, 2007.
 11. Kuskov, A. N. Osnovnyye aspekty transportnoy bezopasnosti i yeye svyaz' s ekonomicheskim potentsialom strany [Main aspects of transport security and its connection with the economic potential of the country] / A. N. Kuskov // International Journal of Humanities and Natural Sciences. ― 2022. ― Vol. 10-4 (73). — P. 139―141.
 12. Lopatin, V. N. Informatsionnaya bezopasnost' Rossii : avtoref. dis. … dokt. yurid. nauk [Information security of Russia] / V. N. Lopatin. ― Moskva, 2000.
 13. Maksurov, A. A. Aktual'nyye problemy realizatsii sub"yektivnykh grazhdanskikh prav v seti Internet : monografiya [Current problems of implementing subjective civil rights on the Internet] / A. A. Maksurov. ― Moskva : Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K°», 2023.
 14. Maksurov, A. A. Informatsionnaya struktura koordinatsionnoy yuridicheskoy praktiki [Information structure of coordination legal practice] / A. A. Maksurov // Mirovoy sud'ya. ― 2009. ― № 11. — S. 2―5.
 15. Maksurov, A. A. Modelirovaniye kak perspektivnyy metod issledovaniya effektivnosti koordinatsionnoy yuridicheskoy praktiki [Modeling as a promising method for studying the effectiveness of coordination legal practice] / A. A. Maksurov // Sovremennoye pravo. ― 2007. ― № 12. — S. 78―79.
 16. Maksurov, A. A. Obespecheniye informatsionnoy bezopasnosti v seti Internet [Ensuring information security on the Internet] / A. A. Maksurov. ― Moskva : INFRA-M. 2023.
 17. Malyuk, A. A. Informatsionnaya bezopasnost': kontseptual'nyye i metodologicheskiye osnovy zashchity informatsii : uchebnoye posobiye dlya vuzov [Information security: conceptual and methodological foundations of information protection] / A. A. Malyuk. ― Moskva : Goryachaya liniya — Telekom, 2022.
 18. Ozhegov, S. I. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language] / S. I. Ozhegov, N. YU. Shvedova. ― Moskva, 1995.
 19. Ozhegov, S. I. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language] / S. I. Ozhegov, N. YU. Shvedova. ― Moskva, 2019.
 20. Ozhegov, S. I. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy [Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions] / S. I. Ozhegov, N. YU. Shvedova. ― Moskva, 2019.
 21. Polyakova, T. A. Pravovoye obespecheniye informatsionnoy bezopasnosti pri postroyenii informatsionnogo obshchestva v Rossii : avtoref. dis. … dokt. yurid. nauk [Legal support of information security when building an information society in Russia] / T. A. Polyakova. ― Moskva, 2008.
 22. Polyakova, T. A. Razvitiye zakonodatel'stva v oblasti obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti: tendentsii i osnovnyye problemy [Development of legislation in the field of information security: trends and main problems] / T. A. Polyakova, Ye. V. Akulova // Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. ― 2015. ― № 3. — S. 4—17.
 23. Sorokin, D. V. Problemy pravovogo obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti Rossii v usloviyakh globalizatsii informatsionnogo prostranstva : avtoref. dis. … kand. yurid. Nauk [Problems of legal support of information security of Russia in the context of globalization of the information space] / D. V. Sorokin. ― Sankt-Peterburg, 2006.
 24. Strel'tsov, A. A. Teoreticheskiye i metodologicheskiye osnovy pravovogo obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti Rossii [Theoretical and methodological foundations of legal support for information security in Russia]: avtoref. dis. … dokt. yurid. nauk. ― Moskva, 2004.
 25. Tereshchenko, L. A. Informatsionnaya bezopasnost' organov ispolnitel'noy vlasti na sovremennom etape [Information security of executive authorities at the present stage] / L. K. Tereshchenko, O. I. Tiunov // Zhurnal rossiyskogo prava. ― 2015. ― № 8. — S. 100—109.
 26. Tolstoy, V. S. Grazhdanskoye informatsionnoye pravo [Civil information law] / V. S. Tolstoy. ― Moskva : Izd-vo Akademii povysheniya kvalifikatsii i professional'noy perepodgotovki rabotnikov obrazovaniya, 2009.
 27. Chebotareva, A. A. Pravovoye obespecheniye informatsionnoy bezopasnosti lichnosti v global'nom informatsionnom obshchestve : avtoref. dis. … dokt. yurid. nauk [Legal support of personal information security in the global information society] / A. A. Chebotareva. ― Moskva, 2017.
 28. Shershneva, L. I. Informatsionnaya bezopasnost' Rossii [Information security of Russia] / L. I. Shershneva // Bezopasnost'. ― 1993. ― № 11-12. — S. 49—50.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: