Статья

Artur D. Vardanyan. Features of legal regulation of territory planning in order to develop transport infrastructure with the integrated development of territories of settlements

UDK: 332.1


Artur D. Vardanyan - The Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Advisor to the Transport Engineering Center of the State Autonomous Institution of Moscow “Research and Design Institute of the General plan of the city of Moscow”


Abstract. The current paper deals with the consideration of the features of territorial planning in order to develop transport infrastructure in the territories of settlements, in respect of which a decision has been made on their comprehensive development. There has been given the characteristics of the legal regime for the integrated development of territories, there has been shown a place of the transport component in achieving the goals of integrated development, and there have been proposed some measures to improve the legal regulation of these relations.


Keywords: transport infrastructure; territory planning; integrated development of territories; transport accessibility; transport development of the territory.


References:

  1. Verovskaya, T. A. Pravovoye regulirovaniye kompleksnogo razvitiya territoriy v Rossii: zemel'no-pravovoy aspekt [Legal regulation of complex development of territories in Russia: land legal aspect]: dis. … kand. yurid. nauk / T. A. Verovskaya. — Moskva, 2022.
  2. Ganchenko, D. N. Komfortnaya gorodskaya sreda: innovatsiya ili transformatsiya termina [Comfortable urban environment: innovation or transformation of the term] / D. N. Ganchenko, YU. A. Tarzanova // Razvitiye teorii i praktiki upravleniya sotsial'nymi i ekonomicheskimi sistemami : Materialy Vos'moy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / otvetstvennyy za vypusk N. G. Klochkova. ― Petropavlovsk-Kamchatskiy, 2019.
  3. Lavrinenko, P. A. Transportnaya dostupnost' kak indikator razvitiya regiona [Transport accessibility as an indicator of regional development] / P. A. Lavrinenko [i dr.] // Problemy prognozirovaniya. 2019. № 6. S. 136—146.
  4. Malikov, V. V. Ponyatiye i pravovyye priznaki kompleksnogo razvitiya territorii [Concept and legal signs of integrated development of the territory] / V. V. Malikov // Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. — 2022. — Tom 18. — № 2. — S. 92—95.
  5. Resin, V. I. Obosnovaniye kompleksnogo podkhoda k upravleniyu zemlepol'zovaniyem na urbanizirovannykh territoriyakh [Justification of an integrated approach to land use management in urbanized territories] / V. I. Resin, T. YU. Svintsova, G. YU. Kallaur // Gorizonty ekonomiki. — 2022. — № 3. — S. 54—60.
  6. Tarkhov, S. A. Transportnaya osvoyennost' territorii [Transport development of the territory] / S. A. Tarkhov // Vestnik Moskovskogo universiteta. — Seriya 5. Geografiya. — 2018. — № 2. S. 3—9.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: