Статья

Marianna Yu. Filippova. International maritime labor law: legal nature and classification in the legal system

UDK: 341.225


Marianna Yu. Filippova - Candidate of Law, associate professor, Russian University of Transport (RUT MIIT)


Abstract. The current paper has formulated the definition of international maritime labor law, analyzed its subject and method of legal regulation. There has been studied relationship between public international and private international law in the regulation of labor relations of sailors, the role and place of international maritime custom in labor regulation in maritime transport.


Keywords: maritime law; legal regulation of sailors’ labor; labor relations in maritime transport; international labor law; international maritime custom; private international law; international public law.


References:

 1. Vengerov, A. V. Teoriya gosudarstva i prava : uchebnik [Theory of State and Law] / A. V. Vengerov. ― Moskva, 2000.
 2. Mezhdunarodnoye pravo [International law]: uchebnik / otvetstvennyy redaktor S. A. Yegorov. ― Moskva : Statut, 2014.
 3. Gutsulyak, V. N. Rossiyskoye i mezhdunarodnoye morskoye pravo (publichnoye i chastnoye) [Russian and international maritime law (public and private)]: uchebnik / V. N. Gutsulyak. ― Moskva : Granitsa, 2017.
 4. Mezhdunarodnoye chastnoye pravo. Tom 1 : uchebnik [International private law] / otvetstvennyye redaktory S. N. Lebedev, Ye. V. Kabatova. ― Moskva : Statut. 2011.
 5. Vel'yaminov, G. V. Mezhdunarodnoye pravo: opyty [International law: experiments] / G. V. Vel'yaminov. ― Moskva, 2015 // SPS Konsul'tantPlyus.
 6. Starodubtsev, G. S. Obychay v mezhdunarodnom prave [Custom in international law] / G. S. Starodubtsev // Sotsial'no-politicheskiye nauki. ― 2015. ― № 1.
 7. Gobbs, T. Sochineniya : v dvukh tomakh [Works: in two volumes] / T. Gobbs. ― Moskva, 1989.
 8. Grotsiy, G. O prave voyny i mira [On the law of war and peace] / G. Grotsiy. ― Moskva, 1994.
 9. Kremnev, P. P. Istochniki i pravopreyemstvo obshchepriznannykh printsipov i norm mezhdunarodnogo prava v rossiyskoy pravovoy sisteme i izmeneniya v Konstitutsii RF 2020 g. [Sources and succession of generally recognized principles and norms of international law in the Russian legal system and changes in the Constitution of the Russian Federation 2020] / P. P. Kremnev //Konstitutsionnoye i munitsipal'noye pravo. ― 2022. ― № 9 // SPS Konsul'tantPlyus.
 10. Mezhdunarodnoye pravo [International law] / pod redaktsiyey V. Bergmanna. ― Sankt-Peterburg, 2015 // SPS Konsul'tantPlyus.
 11. Kel'zen, G. Chistoye ucheniye o prave [Pure doctrine of law] / G. Kel'zen. ― Moskva, 1960
 12. Pardessus, J.-М. Us et coutumes de la mer, ou Collection des usages maritimes des peuples de l'antiquité et du moyen âge. ― Tome 1. ― Paris, 1847.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: