Статья

Sergey A. Pravkin, Vera V. Smirnova. Information technology in the transport sector: legal aspect

UDK: 004.89:656


Sergey A. Pravkin - Candidate of Law, docent, associate professor of the department ‘Administrative Law, Ecological Law, Information Law’, Law Institute, Russian University of Transport

Vera V. Smirnova - Candidate of Law, docent, associate professor of the department ‘Administrative Law, Ecological Law, Information Law’, Law Institute, Russian University of Transport


Abstract. The digital transformation of transportation is a consequence of the implementation of transportation into a digital format. Electronic methods of signing a transport contract are of great urgency. The current paper has established that a variety of digital contracts promote rapid development of the transportation market. Information technologies, which are the subject of the contract, are of great importance in the field of transportation. In addition, an important point is to obtain an affordable transport service using information services. Therefore, such services should be developed in transport. The authors of the current paper have concluded that it is necessary to create a new unified operating system for transport management by means of digital technologies and ensure its legal regulation.


Keywords: investment contract; concession contract; smart-contract; digital law; investment platform; information technology.


References:

  1. Abdyusheva, D. R. Usloviya postroyeniya marketingovoy sistemy «tsifrovogo» transporta i logistiki v upravlenii konkurentosposobnost'yu [Conditions for building a marketing system of "digital" transport and logistics in the management of competitiveness] / D. R. Abdyusheva, A. O. Merenkova, A. A. Stepanov // Upravleniye. ― 2018. ― № 3 (21). ― S. 60―65.
  2. Dmitriyev, A. V. Tsifrovizatsiya transportno-logisticheskikh uslug na osnove primeneniya tekhnologii dopolnennoy real'nosti [Digitalization of transport and logistics services based on the use of augmented reality technology] / A. V. Dmitriyev // Vestnik YUUrGU. ― 2018. ― T. 12. ― № 2. ― S. 169―178.
  3. Zimin, A. S. Informatsionnyye tekhnologii v transportnoy logistike/ A. S. Zimin, T. P. Titov [Information technologies in transport logistics] // Vestnik Khabarovskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. ― 2019. ― № 3 (101). ― S. 73―77.
  4. Kompleksnoye issledovaniye pravovogo regulirovaniya finansovoy deyatel'nosti transportnykh organizatsiy : monografiya [Comprehensive study of the legal regulation of the financial activity of transport organizations] / pod redaktsiyey A. A. Chebotarevoy, S. A. Pravkina ; predisloviye N. A. Dukhno. ― Moskva : Yuridicheskiy institut MIIT, 2020.
  5. Mashinova, A. S. Pravovyye aspekty vnedreniya tsifrovoy zheleznoy dorogi v ekonomicheskuyu sistemu Rossiyskoy Federatsii Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii, nauke i promyshlennosti [Legal aspects of the implementation of the digital railway in the economic system of the Russian Federation Modern information technologies in education, science and industry] / A. S. Mashinova // Sbornik nauchnykh trudov XIV Mezhdunarodnoy konferentsii i XII Mezhdunarodnogo konkursa nauchnykh i nauchno-metodicheskikh rabot. ― Moskva : Ekon-Inform, 2019.
  6. Pravkin, S. A. Mekhanizm pravovogo upravleniya investitsiyami v transportnoy sfere s uchetom primeneniya otdel'nykh modeley gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [The mechanism of legal management of investments in the transport sector, taking into account the use of certain models of public-private partnership] / S. A. Pravkin, V. V. Smirnova // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2019. ― № 2(30). ― S. 112―124.
  7. Pravkin, S. A. K voprosu «tsifrovykh prav cheloveka» v tsifrovoy ekonomike [On the issue of “digital human rights” in the digital economy] / S. A. Pravkin, V. V. Smirnova // Legal Bulletin. ― 2020. ― T. 5. ― № 2. ― S. 18―26.
  8. Publichno-pravovyye sredstva effektivnosti razvitiya ekonomiki i finansov [Public law means of the efficiency of economic and financial development]. ― Chast' 1. Publichno-pravovyye sredstva tsifrovizatsii upravleniya, ekonomicheskogo i sotsial'nogo prostranstva : monografiya / pod redaktsiyey G. F. Ruchkinoy, M. A. Lapinoy. ― Moskva : RUSAYNS, 2020.

Download full text of article


Другие статьи автора или выпуска: